Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΠΙΛΗΨΙΑ, ΗΕΓ, ΥΠΝΟΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΗΨΙΑ, ΤΗΝ ΗΕΓ-ΡΑΦΙΑ & ΤΗΝ ΥΠΝΟΠΟΛΥΓΡΑΦΙΑ

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΕΓ-ΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΝΟΠΟΛΥΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

 

    Μελετώνται ασθενείς με Επιληψία, Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, νοητικές διαταραχές & διαταραχές του ύπνου. Το υλικό προέρχεται κυρίως από τις ΗΕΓραφικές καταγραφές μακράς διάρκειας που πραγματοποιούνται στην Α’ Νευρολογική Κλινική, και λιγότερο από καταγραφές της Μονάδας Μελέτης Ύπνου της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής.

    Η ομάδα μας επικεντρώνεται κυρίως στην ανίχνευση και ανάλυση ΗΕΓραφικών κυματομορφών του ύπνου (κυρίως ατράκτων & συμπλεγμάτων Κ). Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε διημισφαιρικές ασυμμετρίες, καθώς αυτές μπορούν να προσφέρουν ευαίσθητους δείκτες εστιακής παθολογίας.

     Δημοσιευμένο υλικό από τρέχουσα δραστηριότητα:

Moschovos C, Makrydakis G, Koupparis A, Tsoukas E, Bonakis A, Pandis D, Ghika A, Evdokimidis I, Kyrozis A. Faster sleep spindles at the side of the epileptic focus in patients with temporal lobe epilepsy. Journal of Sleep Research. 2014;23:312.

Ghika A, Kyrozis A, Dikeos D, Vagiakis E, Bonakis A. Predominant PLMs (periodic leg movemtents) in the first cycle of sleep in restless legs syndrome (RLS). JournalofSleepResearch. 2014;23:224.

 

Ανάλυση ΗΕΓραφικών κυματομορφών στην Επιληψία

 

    Διενεργείται υπολογιστική ανάλυση χαρακτηριστικών των συμπλεγμάτων Κ και ατράκτων του ύπνου σε ασθενείς με εστιακή επιληψία. Δίδεται έμφαση στην ασυμμετρία ορισμένων χαρακτηριστικών των κυματομορφών αυτών. Οι ανιχνευόμενες ασυμμετρίες αναμένεται να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των επιληπτογόνων κυκλωμάτων στην εστιακή επιληψία.

    Επίσης αναπτύσσεται ένας απλός αλλά με σχετικά υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα αλγόριθμος ανίχνευσης εστιακών αιχμών από πολλαπλά ζεύγη ηλεκτροδίων

 

 

Ανάλυση ΗΕΓραφικών κυματομορφών στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

 

2 projects που διενεργούνται σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλείας ΝΔ

(1)    Ανάλυση Ακουστικών Προκλητών Δυναμικών του Ύπνου

    Συσχέτιση με κλινικές και νευροψυχολογικές παραμέτρους

(2) Ανάλυση ΗΕΓ ύπνου και περιφερικής διεγερσιμότητας πριν και μετά την έναρξη Fampridine

   Συμμετέχει και το Εργαστήριο Αυτονόμου Νευρικού – Π. Κοκότης

 

ΗΕΓ εγρήγορσης και ύπνου στις συχνότερες νοητικές και κινητικές διαταραχές

 

    Έχει 2 σκέλη:

(1) Validation of novel Quantitative EEG methods to diagnose Alzheimer’s Disease

    Διενεργείται σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλείας ΝΒ και με το Ειδικό Ιατρείο Μνήμης - Νοητικών Διαταραχών. Είναι πολυκεντρικό και συντονίζεται από τη Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου του Sheffield.

    Κύριος στόχος:  Ποσοτική ανάλυση αντιδραστικότητα του ΗΕΓ στο ανοιγοκλείσιμο οφθαλμών στη νόσο Alzheimer (πρώιμα στάδια) αλλά και σε άλλες συναφείς εκφυλιστικές νοητικές διαταραχές, κυρίως την FTLD.

(2) Μικροαρχιτεκτονική ΗΕΓ ύπνου στις συχνότερες εκφυλιστικές νοητικές και κινητικές διαταραχές

    Διενεργείται σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλείας ΝΒ.

    Κύριος στόχος: Ποσοτική ανάλυση υπνικών ατράκτων και συμπλεγμάτων Κ του ύπνου στη νόσο Alzheimer (πρώιμα στάδια), σε άλλες συναφείς εκφυλιστικές νοητικές διαταραχές (κυρίως την FTLD), καθώς και στη νόσο του Πάρκινσον.

 

 

Διδακτορικές διατριβές

Πανδής Διονύσιος:

    “Ηλεκτροεγκεφαλογραφικές ανωμαλίες σε ασθενείς με μετωποκροταφική εκφύλιση”

• Τσούκας Ευάγγελος:

“Υπολογιστική ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφικού διακαναλικού συγχρονισμού και ημισφαιρικής ασυμμετρίας των υπνικών ατράκτων στη «Μετωποκροταφική Εκφύλιση”.

• Μακρυδάκης Γεώργιος:

   “Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά ύπνου στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας”.

• Τσιμακίδη Χρυσάνθη:

  «Υπολογιστική ανάλυση χαρακτηριστικών των συμπλεγμάτων Κ του ύπνου σε ασθενείς με εστιακή επιληψία»

 

Λοιπά ερευνητικά πρωτόκολλα σε εξέλιξη

• Διημισφαιρική διαφορά φάσης υπνικών ατράκτων στην εστιακή επιληψία

• Απλός αλγόριθμος ανίχνευσης εστιακών αιχμών από πολλαπλά ζεύγη ηλεκτροδίων

  (Κοσυφά Ελευθερία - εργασία για το Μεταπτυχιακό Κλινικής Νευροφυσιολογίας)

• Διαφορές φάσης υπνικών ατράκτων που καταγράφονται από διαφορετικά ΗΕΓραφικά ηλεκτρόδια στον ραχιαιο-κοιλιακό άξονα.

• Διαταραχές καρδιακού ρυθμού σε εστιακές επιληπτικές κρίσεις που κατεγράφησαν στη Μονάδα ΗΕΓ μακράς διάρκειας.

  (Γεωργούλη Δέσποινα - εργασία για το Μεταπτυχιακό Κλινικής Νευροφυσιολογίας)

• Μικροαρχιτεκτονική ΗΕΓ ύπνου στις συχνότερες εκφυλιστικές νοητικές και κινητικές διαταραχές

 

RESTING STATE FUNCTIONAL MRI ΣΤΗΝΕΠΙΛΗΨΙΑ

    Η απεικονιστική μέθοδος resting state fMRI (rs-fMRI) είναι μια σχετικά νέα και πολλά υποσχόμενη μέθοδος εντόπισης της επιληπτογόνου ζώνης σε ασθενείς με εστιακή επιληψία αλλά χωρίς απεικονιζόμενη παθολογία στην ανατομική απεικόνιση με MRI. Η Α’ Νευρολογική Κλινική συνεργάζεται με τη Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας, ΕΚΠΑ και παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας rs-fMRI σε ασθενείς με επιληψία για κλινικούς και ερευνητικούς στόχους.

Σχετική πρόταση Διδακτορικής Διατριβής προς κατάθεση:

• Κεραμίδα Άννα: 

  Μεταβολές απεικόνισης στη resting state functional MRI σε ασθενείς με εστιακή επιληψία που υπόκεινται σε μεταβολή της αντιεπιληπτικής αγωγής

 

ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΠΟ ΑΛΓΟΓΟΝΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ

    Διενεργείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης των λεπτών νευρικών ινών και του Αυτονόμου Νευρικού Συστήματος της Κλινικής και με την Αναισθησιολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο.

    Η νευροφυσιολογία της επεξεργασίας αλγογόνων ερεθισμάτων ενδιαφέρει τη Νευρολογία και την Αναισθησιολογία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του πόνου. Το υλικό των ερευνών μας προέρχεται κυρίως από υγιείς εθελοντές.

     Δημοσιευμένο υλικό από τρέχουσα δραστηριότητα:

Staikou C, Kokotis P, Kyrozis A, Rallis D, Makrydakis G et al. Differences in Pain Perception Between Men and Women of Reproductive Age: A Laser-Evoked Potentials Study. PainMed. 2017;18(2):316-321.

 

 

ΣΩΜΑΤΟΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

    Οι τεχνικές των προκλητών δυναμικών εξελίσσονται διαρκώς, βελτιώνοντας τη διαγνωστική προσέγγιση των νευροπαθειών.

     Δημοσιευμένο υλικό από τρέχουσα δραστηριότητα:

Moschovos C, Ghika A, Kyrozis A. Unilateral suppression of P/N13′ potential amplitude in young patients with persistent numbness due to cervical monoradiculopathy. Acase-controlstudy. ClinicalNeurophysiologyPractice. 2017;21-7.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

    Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την εκπόνηση διδακτορικών και μεταπτυχιακών εργασιών στο πλαίσιο των ανωτέρω ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και την ενεργό συμμετοχή ιατρών και παραϊατρικών επαγγελματιών στη λειτουργία του Ιατρείου Επιληψίας και των Εργαστηρίων Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Μακράς video-ηλεκτροεγκεφαλογραφικής παρακολούθησης και Υπνοπολυγραφίας.

 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

  

Paparrigopoulos T, Tzavellas E, Karaiskos D, Liappas I, Kyrozis A. Left parieto-occipital lesion with epilepsy mimicking panic disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008; 32(6):1606-8.

Economou NT, Bonakis A, Ghika A, Ferini-Strambi L, Vassilopoulos D, Kyrozis A. Lamotrigine withdrawal may worsen RBD symptoms. Neurologist. 2011; 17(5):279-81.

Staikou C, Kyrozis A, Moschovos C, Fassoulaki A. Effects of morning melatonin administration on electroencephalographic theta to alpha power ratio in reproductive versus postmenopausal healthy female volunteers. Neurosci Lett. 2012; 507(1):90-3.

Ghika A, Kyrozis A, Dikeos D, Vagiakis E, Bonakis A. Predominant PLMs (periodic leg movemtents) in the first cycle of sleep in restless legs syndrome (RLS). Journal of Sleep Research. 2014;23:224.

Moschovos C, Makrydakis G, Koupparis A, Tsoukas E, Bonakis A, Pandis D, Ghika A, Evdokimidis I, Kyrozis A. Faster sleep spindles at the side of the epileptic focus in patients with temporal lobe epilepsy. Journal of Sleep Research. 2014;23:312.

Staikou C, Kokotis P, Kyrozis A, Rallis D, Makrydakis G et al. . Differences in Pain Perception Between Men and Women of Reproductive Age: A Laser-Evoked Potentials Study. Pain Med. 2017; 18(2):316-321.

Moschovos C, Ghika A, Kyrozis A. Unilateral suppression of P/N13′ potential amplitude in young patients with persistent numbness due to cervical monoradiculopathy. A case-control study Clin Neurophysiol Pract. 2017; 2:1-7.