Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΕΣ ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το εργαστήριο διερεύνησης του Αυτονόμου Νευρικού συστήματος και λειτουργίας των λεπτών ινών λειτουργεί από το 2002 στα πλαίσια του Εργαστηρίου Κλινικής Νευροφυσιολογίας. Αναπτύχθηκε  με σκοπό τη μελέτη μέσω εξειδικευμένων εξετάσεων διαταραχών που ελέγχουν τη νευροπάθεια την περιφερική  νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος και των μικρής διαμέτρου ινών, που δεν ήταν δυνατόν να διερευνηθούν με τις κλασσικές ηλεκτροφυσιολογικές μεθόδους

Το εργαστήριο αυτό εξοπλίστηκε με τα απαραίτητα για τους σκοπούς του μηχανήματα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με την υλικοτεχνική υποστήριξη από τον καθηγητή Martin Schmelz, Πανεπιστήμιο Χαϊδεμβέργης, Γερμανία, με τον οποίο υπάρχει μια συνεχής και επικοδομητική συνεργασία. Στα πλαίσια αυτά και λόγω της ανάγκης για μια δομική εξέταση που συμπληρώνει τις λειτουργικές εξετάσεις αλλά αποτελεί πλέον και το gold standard για τη νευροπάθεια των λεπτών ινών το εργαστήριό μας εκτελεί και βιοψία δέρματος για την ανάδειξη διαταραχών των λεπτών αμυελων ινών από το 2012, μετά από εξάμηνη εξειδίκευση του υπευθύνου του στο αντίστοιχο κέντρο Wurzburg, Γερμανίας υπό την αναγνωρισμένη στο αντικέιμενο καθηγήτρια Claudia Sommer, με την οποία συνεχίζουμε την επικοδομητική συνεργασία.

Το εργαστήριο έτσι είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με ολοκληρωμένη διερεύνηση της νευροπάθειας λεπτών ινών.

Το εκπαιδευτικό έργο αφορά την εκπαίδευση των ειδικευομένων στη Νευρολογία καθώς και ενδιαφερομένων για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας (βιολόγων-νευρολόγων).

Το ερευνητικό ενδιαφέρον του εργαστηρίου αφορά τους μηχανισμούς ανάπτυξης νευροπαθητικού πόνου στα περιφερικά νεύρα αλλά και της δράσης της αλλαντικής τοξίνης σε καταστάσεις όπως η χρόνια ημικρανία, τις αρχικές αλλαγές διεγερσιμότητας στα περιφερικά νεύρα στην πλαγία μυατροφική σκλήρυνση και το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα,  η νευροπαθολογία των περιφερικών νεύρων σε σπάνια νευρολογικά νοσήματα όπως η αμυλοείδωση, σαρκοείδωση και νόσος Fabry, η νευροπαθολογία του αλκοόλ και του διαβήτη τύπου Ι στα περιφερικά νεύρα και ειδικά στις λεπτές ίνες.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΙΝΩΝ

 1. Διερεύνηση της λειτουργικότητας των λεπτών ινών των περιφερικών νεύρων με χρήση  εξειδικευμένων μεθόδων   σε χρόνια εξαρτημένα από το αλκοόλ άτομα (Συνεργασία με Α Ψυχιατρική κλινική Αιγινητείου Ν.- Διατριβή κ.Μανώλη)
 2. Συσχέτιση της ξηροδερμίας των κάτω άκρων με δείκτες της περιφερικής νευροπάθειας και της νευροπάθειας του καρδιακού αυτόνομου νευρικού συστήματος (Συνεργασία με Α Προπαιδευτική Κλινική Λαικού Ν.-Διατριβή κ.Σιάμη)
 3. Μελέτη της περιφερικής νευροπάθειας με νευροφυσιολογικές και μικροσκοπικές μεθόδους σε ασθενείς με αμυλεοείδωση (Συνεργασία με Θεραπευτική κλινική Ν. Αλεξάνδρας-Διατριβή κ. Μπουντζιούκα)
 4. Συσχέτιση φαινοτύπου με γονότυπο σε μονογονιδιακές μορφές νόσου Πάρκινσον στον ελλαδικό χώρο. (Συνεργασία με ΙΒΕΑ-Διατριβή κ. Σημιτζή)
 5. Εκτίμηση της λειτουργίας των λεπτών νευρικών ινών ως πρώϊμου δείκτη περιφερικής νευροπάθειας στα παιδιά και τους εφήβους με ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη. (Συνεργασία με Β Παιδιατρική κλινική Ν. Π.& Α. Κυριακού-Διατριβή κ. Αργυροπούλου)
 6. Διερεύνηση της λειτουργικότητας των λεπτών νευρικών ινών με χρήση της ποσοτικής μέτρησης της αισθητικότητας και καταγραφής του ουδού διεγερσιμότητας του κινητικού άξονα  σε ασθενείς που λαμβάνουν αντινεοπλασματικό φάρμακο οξαλιπλατίνη (Συνεργασία με Ογκολογικό Ιατρείο Αρεταίειου Ν)
 7. Διερεύνηση της λειτουργίας του αυτονόμου νευρικού συστήματος σε ασθενείς με σαρκοείδωση και ΣΚΠ ( Συνεργασία με τον καρδιολόγο της κλινικής και το κλινικό τμήμα Δ)
 8. Διερεύνηση της διεγερσιμότητας του νευρικού άξονα σε ασθενείς με ALS ( Συνεργασία με το τμήμα Γ)
 9. Διερεύνηση της διεγερσιμότητας του νευρικού άξονα σε ασθενείς με ΣΚΣ ( Συνεργασία με το ΗΜΓφικό εργαστήριο)
 10. Αλλαγές στην ποιότητα του ύπνου, την ΗΕΓφική μικρο-αρχιτεκτονική του ύπνου και τη διεγερσιμότητα του περιφερικού νευρικού άξονα μετά τη χορήγηση 4-Αμινοπυριδίνης σε ασθενείς με ΣΚΠ (Συνεργασία με το ιατρείο ύπνου και το κλινικό τμήμα Δ)
 11. Διερεύνηση του μηχανισμού δράσης της αλλαντικής τοξίνης στη χρόνια ημικρανία με μέτρηση του δερματικού αξονικού αντανακλαστικού με Laser Doppler Imaging. (Συνεργασία με το ιατρείο κεφαλαλγίας)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Quantification of sweat gland innervation in patients with Fabry disease: A case-control study. Kokotis P, Üçeyler N, Werner C, Tsivgoulis G, Papanikola N, Katsanos AH, Karandreas N, Sommer C. J Neurol Sci. 2018 Jul 15;390:135-138.

Reliability and Validation of the Greek Version of the Boston Carpal Tunnel Questionnaire. Bougea A, Zambelis T, Voskou P, Katsika PZ, Tzavara C, Kokotis P, Karandreas N. Hand (N Y). 2017 Aug 1:1558944717725379.

Decreased Axon Flare Reaction to Electrical Stimulation in Patients With Chronic Demyelinating Inflammatory Polyneuropathy.Kokotis P, Schmelz M, Papagianni AE, Zambelis T, Karandreas N. J Clin Neurophysiol. 2017 Mar;34(2):101-106.

Differences in Pain Perception Between Men and Women of Reproductive Age: A Laser-Evoked Potentials Study. Staikou C, Kokotis P, Kyrozis A, Rallis D, Makrydakis G, Manoli D, Karandreas N, Stamboulis E, Moschovos C, Fassoulaki A. Pain Med. 2017 Feb 1;18(2):316-321.

Oxaliplatin-Induced Neuropathy: A Long-Term Clinical and Neurophysiologic Follow-Up Study.Kokotis P, Schmelz M, Kostouros E, Karandreas N, Dimopoulos MA. Clin Colorectal Cancer. 2016 Sep;15(3):

Brugada sign in a multiple sclerosis patient: Relation to autonomic nervous system dysfunction and therapeutic dilemmas. Gialafos E, Andreadou E, Kokotis P, Evangelopoulos ME, Haina V, Koutsis G, Kilindireas C, Filippatos G, Anagnostouli M. Int J Cardiol. 2016 Jan 1;202:652-3.

Polyneuropathy induced by HIV disease and antiretroviral therapy.Kokotis P, Schmelz M, Papadimas GK, Skopelitis EE, Aroni K, Kordossis T, Karandreas N. Clin Neurophysiol. 2013 Jan;124(1):176-82.

Objective assessment of C-fiber function by electrically induced axon reflex flare in patients with axonal and demyelinating polyneuropathy.Kokotis P, Schmelz M, Papagianni AE, Zambelis T, Karandreas N. J Clin Neurophysiol. 2013 Aug;30(4):422-7.

Sudomotor dysfunction is associated with foot ulceration in diabetes. Tentolouris N, Marinou K, Kokotis P, Karanti A, Diakoumopoulou E, Katsilambros N. Diabet Med. 2009 Mar;26(3):302-5.

Early detection of subclinical HIV sensory polyneuropathy using intraepidermal nerve fibre density quantification: association with HIV stage and surrogate markers. Skopelitis E, Aroni K, Kontos AN, Konstantinou K, Kokotis P, Karandreas N, Kordossis T. Int J STD AIDS. 2007 Dec;18(12):856-60.

Differential sensitivity of thick and thin fibers to HIV and therapy-induced neuropathy.Kokotis P, Schmelz M, Skopelitis EE, Kordossis T, Karandreas N. Auton Neurosci. 2007 Oct 30;136(1-2):90-5.

Large and small fiber neuropathy in chronic alcohol-dependent subjects. Zambelis T, Karandreas N, Tzavellas E, Kokotis P, Liappas J. J Peripher Nerv Syst. 2005 Dec;10(4):375-81.

 

Differential sensitivity of thick and thin fibers to HIV and therapy-induced neuropathy.Kokotis P, Schmelz M, Skopelitis EE, Kordossis T, Karandreas N. Auton Neurosci. 2007 Oct 30;136(1-2):90-5.

 

Large and small fiber neuropathy in chronic alcohol-dependent subjects. Zambelis T, Karandreas N, Tzavellas E, Kokotis P, Liappas J. J Peripher Nerv Syst. 2005 Dec;10(4):375-81.