Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΕΕ

Ερευνητικά πεδία

 • Καταγραφή ΑΕΕ- Παρακολούθηση της έκβασης

Η παρούσα μελέτη είναι συνέχεια της καταγραφής των ΑΕΕ που έχει ξεκινήσει στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο από το 2003 και μιας πολυκεντρικής καταγραφής των ΑΕΕ στον Ελλαδικό χώρο (“The Hellas Stroke Registry”).  Η προηγούμενη καταγραφή στο τμήμα ΑΕΕ του Αιγινητείου νοσοκομείου έχει συγκεντρώσει δεδομένα από την οξεία φάση και την παρακολούθηση  1200 ασθενών.

Οι γενικοί στόχοι της μελέτης αυτής είναι να εκτιμήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την άμεση και απώτερη έκβαση των ασθενών με ΑΕΕ.

Στην παρούσα μελέτη σαν άμεση έκβαση ορίζουμε την επιβίωση και την αναπηρία των ασθενών κατά την οξεία και υποξεία φάση.  Σαν απώτερη έκβαση  ορίζουμε τη θνητότητα και τις αιτίες θανάτου στη χρόνια φάση (5 έτη) καθώς και τα συνδυασμένα καρδιοαγγειακά συμβάντα κατά την ίδια περίοδο (νέο ΑΕΕ, έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιοαγγειακός θάνατος, κλπ).

Υλικό: Σαν υλικό θα περιληφθούν ασθενείς που εισάγονται στην Α’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου με οξύ ΑΕΕ.

 • Κριτήρια ένταξης:

            Οξύ πρωτοεμφανιζόμενο ΑΕΕ

            Ηλικία 18 ετών και άνω

 • Κριτήρια αποκλεισμού:

            Υποτροπή ΑΕΕ

Ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα

            Ασθενείς με επισκληρίδιο ή υποσκληρίδιο αιμάτωμα

            Ασθενείς σε κώμα στους οποίους  δεν επιβεβαιώθηκε ΑΕΕ με CT ή με  

            νεκροψία.

Για κάθε ασθενή με πιθανό ΑΕΕ θα καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Παρακολούθηση στο ειδικό ιατρείο ΑΕΕ της Α΄ Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (follow up)

Η καταγραφή περιλαμβάνει περιλαμβάνει την τακτική παρακολούθηση των ασθενών κατά τον  3ο, 6ο και 12ο μήνα μετά την έξοδο τους από το νοσοκομείο κατά το πρώτο έτος. Τα επόμενα έτη κάθε ασθενής θα επανεξετάζεται ανά έτος. Οι ασθενείς θα παρακολουθούνται στο ειδικό ιατρείο ΑΕΕ κάθε Δευτέρα 10.00-14.00 (υπεύθυνη κ. Βασιλοπούλου). Κατά την εξέταση θα εκτιμάται η νευρολογική και καρδιολογική κατάσταση, τα ζωτικά σημεία, και η πορεία της αποκατάστασης. Επιπλέον θα καταγράφεται αναλυτικά η φαρμακευτική αγωγή την οποία λαμβάνει ο ασθενής ως δευτερογενή πρόληψη καθώς και η συμμόρφωση στη θεραπεία.

 

 • Πάσχοντες από Αιμοσφαιρινοπάθειες :
  • Ομόζυγος Β- Μεσογειακή
  • Ενδιάμεση
  • Δρεπανο-μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

 Συμβουλευτική για τις νευρολογικές εκδηλώσεις του αιματολογικού νοσήματος

 

 • ΑΕΕ σε νέους(<50 έτη)

Πολυετή εμπειρία νοσηλείας αλλά και συμβουλευτικής ασθενών νεαρής ηλικίας με ΑΕΕ σε συνεργασία με κέντρα του εξωτερικού και προσπάθεια καταγραφής σε διεθνή βάση δεδομένων.

 

 • ΑΕΕ και σπάνια νοσήματα
 • Moya-moya

            Καταγραφή Ελλήνων ασθενών με νόσο ή σύνδρομο

Η νόσος Moya- Moya είναι σπάνια αγγειοπάθεια που χαρακτηρίζεται από αμφοτερόπλευρη ή ετερόπλευρη ,προοδευτικώς εξελισσόμενη στένωση και απόφραξη των ενδοκράνιων αγγείων της πρόσθιας κυκλοφορίας και δημιουργία δικτύου εύθραυστων αγγείων στη βάση του εγκεφάλου. Αποτελεί σπάνιο αίτιο ΑΕΕ (ισχαιμικών και αιμορραγικών) τόσο στον παιδιατρικό όσο και στον ενήλικο πληθυσμό. Σε χώρες όπως Ιαπωνία και Κίνα η νόσος έχει γενετικό υπόβαθρο όμως  αυτό δεν φαίνεται να ισχύει στους Καυκάσιους.

Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία της νόσου στον μη ασιατικό πληθυσμό νόσος, στοιχεία που να αφορούν την συχνότητα ,την κλινική εικόνα ,την αντιμετώπιση, την  πρόγνωση και το γενετικό ή μη υπόβαθρο. Το τμήμα Αγγειακών Εγκεφαλικών Νοσημάτων της Α’ Νευρολογικής Κλινικής, παρακολουθεί αρκετά χρόνια και καταγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αρκετών ασθενών με  Νόσο Moya -Μoya και υποστηρίζει με την  πολυεπιστημονική ομάδα που το πλαισιώνει, τη  συμπτωματική θεραπεία και τη φυσική αποκατάσταση αυτών των ασθενών.

 • MELAS
 
 • Ο όρος MELAS (Mitochondrial Encephalomyopathy, Lactic Acidosis and Stroke-like symptoms) περιγράφει ένα πολυσυστηματικό σύνδρομο το οποίο ήταν αποτέλεσμα μετάλλαξης στο μιτοχονδριακό DNA. Το σύνδρομο MELAS προσβάλλει κυρίως νεαρούς ασθενείς και το προεξάρχον σύμπτωμα είναι επεισόδια που προσομοιάζουν με ΑΕΕ με παροδική ή μόνιμη ημιανοψία, φλοιική τύφλωση, αφασία ή ημιπάρεση. Συχνά, αυτά τα επεισόδια πυροδοτούνται από λοιμώξεις ή εμπύρετα σύνδρομα. Επίσης, μπορεί να παρατηρηθούν επεισόδια εμέτου, αιφνίδιας κεφαλαλγίας και επιληπτικών κρίσεων .Στην απεικόνιση αναδεικνύονται περιοχές παθολογικού σήματος, με συμμετοχή του φλοιού, που ενδέχεται να μην αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη αγγειακή κατανομή ενισχύοντας την άποψη ότι ο υποκείμενος μηχανισμός αυτών των διαταραχών δεν είναι η ισχαιμία  παρά η διαταραχή του κυτταρικού μεταβολισμού.
 • Το τμήμα ΑΕΕ έχει διαγνώσει και νοσηλεύσει νεαρούς ασθενείς με ΑΕΕ των οποίων η υποκείμενη διαταραχή είναι το MELAS σε στενή συνεργασία με την Μονάδα Μυοπαθολογίας και το Ηλεκτροεγκεφαλογραφικό εργαστήριο του Αιγινητείου και παρακολουθεί σε τακτική βάση αυτούς τους ασθενείς.
 

 

 

Υπεύθυνη Ειδικών Ιατρείων ΑΕΕ

Σοφία Βασιλοπούλου- Επίκ.Καθ.Νευρολογίας –LINK CV

Ελένη Κορομπόκη, Ειδική Παθολόγος- LINK CV

Αργυρώ Τουντοπούλου, Νευρολόγος-Ειδική Νευρουπερηχογραφίας  Επιστημονική Συνεργάτης - LINK CV