Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ - ΜΟΝΑΔΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΕ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΕΕ

Η Μονάδα ΑΕΕ συμμετέχει  σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες των ΑΕΕ  που έχουν σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ασθενών με Αγγειακά Νοσήματα

Ειδικές ερευνητικές κατευθύνσεις της Μονάδας ΑΕΕ αποτελούν:

  • Ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες
   1. Ομόζυγος Β- Μεσογειακή
   2. Ενδιάμεση
   3. Δρεπανο-μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία

Οι ασθενείς παραπέμπονται από τις Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας για συμβουλευτική ή νοσηλεία των νευρολογικών εκδηλώσεων του υποκείμενου αιματολογικού νοσήματος

 

 • Ασθενείς με ΑΕΕ νεαρής ηλικίας  (SECRETO)

Αντιμετώπιση της οξείας φάσης του ΑΕΕ αλλά και δευτερογενή πρόληψη ΑΕΕ σε αθενείς νεαρής ηλικίας με ΑΕΕ ( ηλικία ≤50 έτη) σε συνεργασία με κέντρα του εξωτερικού και προσπάθεια καταγραφής των βασικών παραμέτρων του ΑΕΕ σε διεθνή βάση δεδομένων.

 

 • Ασθενείς με ΑΕΕ και σπάνια συστηματικά νοσήματα (Ν.Μοya-Moya , N.Fabry, MELAS, Nευροινωμάτωση κα)
 • Η νόσος Moya- Moya είναι σπάνια αγγειοπάθεια που χαρακτηρίζεται από αμφοτερόπλευρη ή ετερόπλευρη ,προοδευτικώς εξελισσόμενη στένωση και απόφραξη των ενδοκράνιων αγγείων της πρόσθιας κυκλοφορίας και δημιουργία δικτύου εύθραυστων αγγείων στη βάση του εγκεφάλου. Αποτελεί σπάνιο αίτιο ΑΕΕ (ισχαιμικών και αιμορραγικών) τόσο στον παιδιατρικό όσο και στον ενήλικο πληθυσμό. Σε χώρες όπως Ιαπωνία και Κίνα η νόσος έχει γενετικό υπόβαθρο όμως  αυτό δεν φαίνεται να ισχύει στους Καυκάσιους. Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία της νόσου στον μη ασιατικό πληθυσμό νόσος, στοιχεία που να αφορούν την συχνότητα, την κλινική εικόνα ,την αντιμετώπιση, την  πρόγνωση και το γενετικό ή μη υπόβαθρο. Η Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Νοσημάτων της Α’ Νευρολογικής Κλινικής, νοσηλεύει ασθενείς με  Νόσο Moya -Μoya και υποστηρίζει με την  πολυεπιστημονική ομάδα που το πλαισιώνει, τη  συμπτωματική θεραπεία  και τη φυσική αποκατάσταση αυτών των ασθενών, καταγράφοντας παράλληλα των τύπο του ΑΕΕ, τα κλινικά χαρακτηριστικά του και την πορεία νόσου στον Ελληνικό πληθυσμό

 

 • Ο όρος MELAS (Mitochondrial Encephalomyopathy, Lactic Acidosis and Stroke-like symptoms) περιγράφει ένα πολυσυστηματικό σύνδρομο το οποίο ήταν αποτέλεσμα μετάλλαξης στο μιτοχονδριακό DNA. Το σύνδρομο MELAS προσβάλλει κυρίως νεαρούς ασθενείς και το προεξάρχον σύμπτωμα είναι επεισόδια που προσομοιάζουν με ΑΕΕ με παροδική ή μόνιμη ημιανοψία, φλοιική τύφλωση, αφασία ή ημιπάρεση. Συχνά, αυτά τα επεισόδια πυροδοτούνται από λοιμώξεις ή εμπύρετα σύνδρομα. Επίσης, μπορεί να παρατηρηθούν επεισόδια εμέτου, αιφνίδιας κεφαλαλγίας και επιληπτικών κρίσεων .Στην απεικόνιση αναδεικνύονται περιοχές παθολογικού σήματος, με συμμετοχή του φλοιού, που ενδέχεται να μην αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη αγγειακή κατανομή ενισχύοντας την άποψη ότι ο υποκείμενος μηχανισμός αυτών των διαταραχών δεν είναι η ισχαιμία  παρά η διαταραχή του κυτταρικού μεταβολισμού. Η Μονάδα ΑΕΕ έχει διαγνώσει και νοσηλεύσει νεαρούς ασθενείς με ΑΕΕ των οποίων η υποκείμενη διαταραχή είναι το MELAS σε στενή συνεργασία με την Μονάδα Μυοπαθολογίας και το Ηλεκτροεγκεφαλογραφικό εργαστήριο του Αιγινητείου

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΕΣΜΕΛΕΤΕΣ

 

 • Μελέτη Precious: PREvention of Complications to Improve OUtcome in elderly patients with acute Stroke.

 

Πρόκειται  πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ η οποία έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή ένωση (Πρόγραμμα Horizon 2020). Η μελέτη φιλοδοξεί να συμπεριλάβει 3800 ασθενείς σε 80 κέντρα στην Ευρώπη. Ασθενείς ηλικίας άνω των 66 ετών με μέτριας βαρύτητας ή σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο πρόκειται να τυχαιοποιηθούν  σε προφυλακτική χορήγηση κεφτριαξόνης, μετοκλοπροπαμίδης, παρακεταμόλης. Οι ασθενείς θα κατανεμηθούν σε ομάδες τυχαία ώστε να λάβουν το ένα, τα δύο, ή και τα τρία από τα φάρμακα της μελέτης ή να μην λάβουν καθόλου φάρμακα. Όλοι οι ασθενείς ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία βρίσκονται θα λάβουν την καλύτερη τυπική θεραπεία για εγκεφαλικό επεισόδιο. Η μελέτη PRECIOUS θα αξιολογήσει εάν το λειτουργικό αποτέλεσμα των ασθενών που παίρνουν τα φάρμακα βελτιώνεται σε 3 μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, σε σύγκριση με εκείνους οι οποίοι δεν λαμβάνουν επιπλέον θεραπεία.

 

 • Μελέτη SECRETO: Searching for Explanations for Cryptogenic Stroke in the Young: Revealing the Etiology, Triggers, and Outcome. NCT01934725

 

Πρόκειται για μια διεθνή προοπτική πολυκεντρική μελέτη καταγραφής νέων ασθενών (ηλικίας 18-49) με νεοεμφανιζόμενο εγκεφαλικό επεισόδιο μη καθορισμένης αιτιολογίας. Οι ασθενείς που θα καταγράφονται θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη συνήθη διαγνωστική προσπέλαση (MRI εγκεφάλου, απεικόνιση των εξωκράνιων και ενδοκράνιων αγγείων, καρδιολογική διερεύνηση και έλεγχο θρομβοφιλίας). Ο ασθενείς θα συγκριθούν με υγιείς μάρτυρες με παρόμοια βασικά χαρακτηριστικά. Σκοπός της μελέτης είναι να αξιολογήσει  παράγοντες κινδύνου, πρόγνωση, διαταραχές της θρόμβωσης και της αιμόστασης, βιοδείκτες γενετικούς παράγοντες σε ασθενείς νεαρής ηλικίας με πρώτο επεισόδιο εγκεφαλικού επεισοδίου. Χορηγός: SECRETO Study Consortium Lead, Academy of Finland, Helsinki University Central Hospital

 

 • ΜελέτηΕLAN : Early versus Late initiation of direct oral Anticoagulants in post – ischemic stroke patients with atrial fibrillatioΝ  NCT03148457

 

Πρόωρη έναρξη της θεραπείας με από του στόματος αντιπηκτικό  μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο επί εδάφους κολπικής μαρμαρυγής σε σύγκριση με την παρούσα πρακτική ( έναρξη της θεραπείας σε δεύτερο χρόνο).

Πρόκειται για μια διεθνή προοπτική ,πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη ,μη παρεμβατική κλινική μελέτη για να διαπιστωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της πρώιμης έναρξης αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με ΑΕΕ και κολπική μαρμαρυγή σε σχέση με τη συνήθη μέχρι στιγμής πρακτική έναρξης αγωγής 7-14 ημέρες μετά  το ΑΕΕ.

Χορηγός της μελέτης αυτής είναι το Inselspital University Hospital της Βέρνης Ελβετίας.

 

Υπεύθυνη Μονάδας ΑΕΕ

Σοφία Βασιλοπούλου- Επίκ.Καθ.Νευρολογίας –LINK CV

 

Ειδικός Σύμβουλος Μονάδας ΑΕΕ και υπεύθυνη της 24ώρης καταγραφής και ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης 

Ελένη Κορομπόκη, Παθολόγος- LINK CV

 

Υπεύθυνη Εργαστηρίου Νευρουπερηχογραφίας

Αργυρώ Τουντοπούλου, Νευρολόγος- Επιστημονική Συνεργάτης - LINK CV