Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Βασίλειος Βλησίδης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210 7289264

 

Έργο της Διεύθυνσης Οικονομικού:

 • Εποπτεία και συντονισμός  όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού και υπογραφή των εγγράφων της Διεύθυνσης.            
 • Σχεδιασμός και  μέριμνα υλοποίησης  στόχων της Δ/νσης  και των τμημάτων. 
 • Μέριμνα σύνταξης - κατάρτισης του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου σύμφωνα με το Δημόσιο λογιστικό σύστημα, την  τήρηση αυτού μέσα στα όρια των εγγεγραμμένων πιστώσεων που ορίζει, την τήρηση των απαραίτητων λογιστικών βιβλίων καθώς και την σύνταξη ισολογισμού και απολογισμού.
 • Μέριμνα  χρέωσης των δαπανών νοσηλείας την εκκαθάριση των νοσηλίων  όπως αυτά προκύπτουν από τα εισιτήρια- εξιτήρια των ασθενών και γενικά την λογιστική παρακολούθηση
 • Εγκρίνει και υπογράφει όλα τα χρηματικά εντάλματα για την πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που δημιουργούνται από την λειτουργία του Νοσοκομείου
 • Εγκρίνει όλες τις οικονομικές πράξεις όπως προβλέπεται Ν. 3871/2010 (ορισμός Π.Ο.Υ).
 • Παρακολουθεί ελέγχει  την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων  και αποστέλλει στο ΥΠΑΙΘ τις μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις . 
 • Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης προηγούμενης οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας που προβλέπεται για την πραγματοποίηση διαφόρων δαπανών , πρόσθετων αμοιβών κα
 • Μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Εφορείας τηρώντας τις κείμενες διατάξεις
 • Μεριμνά για την απόδοση στα ταμεία των κρατήσεων και των εισφορών καθώς και  την απόδοση στο Δημόσιο ταμείο των παρακρατούμενων φόρων και τον ΦΜΥ (φόρο μισθωτών υπηρεσιών )  
 • Παρακολουθεί υπογράφει την υποβολή των αιτημάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με το Κ.Η.Μ.Δ.Σ  (κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων  Ν 4013 /2011
 • Προσυπογράφει ελέγχει τις διακηρύξεις διενέργειας διαγωνισμών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών καθώς  και τις συμβάσεις
 • Συντονίζει και καθοδηγεί τους προϊσταμένους στην αντιμετώπιση τρεχόντων ζητημάτων που προκύπτουν στις καθημερινές εργασίες
 • Εισηγείται στην Εφορεία  του Νοσοκομείου για όλα τα οικονομικά θέματα   γραπτώς η προφορικά , ενημερώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα για την οικονομική κατάσταση του Νοσοκομείου και απαντάει σε ερωτήσεις που  τίθενται από τα μέλη της Εφορείας.

Η Διεύθυνση Οικονομικού του Νοσοκομείου διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα: