Menu

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προϊσταμένη Τμήματος

Αγγελική Νικολοπούλου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210 7289269

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπαλλήλων Τμήματος

210 7289269

 

Αρμοδιότητες  Τμήματος Προμηθειών

 • Η κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών σε συνεργασία με τις επί μέρους υπηρεσίες του νοσοκομείου
 • Η διενέργεια διαγωνισμών
 • Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού ή εφοδίου για τις ανάγκες του νοσοκομείου
 • Η διασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του νοσοκομείου

Το Τμήμα Προμηθειών παρέχει υπηρεσίες  που αναλύονται παρακάτω :

 • Η μέριμνα για τη διακίνηση εγκριτικών προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών καθώς και αναζήτηση προσφορών
 • Αποστολή πρακτικών αγοράς των εγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών και σύνταξη εγγράφων ανάθεσης και συμβάσεων.
 • Κατάρτιση Διακηρύξεων Διαγωνισμών –Πρόχειρων, Δημόσιων και Διεθνών – και σύνταξη όλων των σχετικών εγγράφων που τις συνοδεύουν (π.χ. Δημοσιεύσεις στο Εθνικό Τυπογραφείο, στον Ημερήσιο Τύπο, Αναθέσεις, Διαβιβαστικά, Εισηγήσεις κ.α.)
 • Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών τακτικών και αναπληρωματικών για τη διενέργεια διαγωνισμών και σύνταξη των σχετικών εγγράφων
 • Καταχώρηση υποχρεωτικά σύμφωνα με τον Νόμο 4013/2011 για κάθε εκτέλεση έργου, προμήθεια αγαθών, παροχή υπηρεσιών άνω των 1.000 € πλέον ΦΠΑ, στοιχείων που αφορούν στο πρωτογενές αίτημα, στην έγκρισή του, στην διακήρυξή του και στην
 • κατάρτιση σύμβασης , στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Ανάρτηση πρόσκλησης διαγωνισμών ή διακήρυξής του στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
 • Έλεγχος πρακτικών επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών κατά τα στάδια εξέλιξης και ολοκλήρωσης αυτών
 • Παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων σχετικά με τους διενεργούμενους ή διενεργηθέντες διαγωνισμούς.
 • Εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο – Εφορεία – του Νοσοκομείου για προγραμματισμό υπηρεσιών ή αγαθών καθώς και λοιπών θεμάτων που αφορούν προμήθειες
 • Παρακολούθηση όλου του φάσματος εκτέλεσης των προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών από την ανάθεσή τους μέχρι και την οριστική υλοποίησή τους και παραλαβή τους.
 • Κατάρτιση προγραμμάτων και σύνταξη του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και η μέριμνα για την έγκριση και την εκτέλεσή του.
 • Η τήρηση αρχείου και η παρακολούθηση συμβάσεων, εγγυητικών επιστολών και κάθε απαιτούμενου παραστατικού εγγράφου
 • Αποστολή στατιστικών στοιχείων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • Συλλογή, επεξεργασία και αρχειοθέτηση νομοθετημάτων, κανονισμών, διατάξεων και εγκυκλίων της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που σχετίζονται με την εκτέλεση των προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ